صفحه اصلی > همکاران روابط عمومی 


دکتر محمد طاهری
مدیر روابط عمومی

 

 


زهرا بیگدلو
خبرنگار، تصویر بردار

 


معصومه علیزاده
مسئول واحد خبر

 


لیلا خضریان
مسئول دبیرخانه و بایگانی

 


داوود رسولی
گرافیست، طراح و خبرنگار

 


یحیی احمدی
سمعی و بصری و فضای مجازی

 


مهدی دهچالی
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات روابط عمومی

 


فرهاد لباسی
مسئول واحد تبلیغات و انتشارات

 


محمد رضا طالبی وارسته
مسئول واحد سمعی و بصری

 


مسلم عربلو
معاون روابط عمومی