صفحه اصلي > همکاران روابط عمومی 


جعفر شاهرخی
مدیر روابط عمومی

 


مسلم عربلو
معاون روابط عمومی

 


ناصر طاهری محب
کارشناس امور تبلیغات

 


مهدی دهچالی
کارشناس IT

 


مهدی صادقی
کارشناس گرافیک و طراحی

 


بتول سامان پور
مسئول دبیرخانه

 


میثم سلطانی آهنگر فرد
سمعی بصری و تبلیغات

 


نفیسه رضی همدانی
کارشناس واحد خبر

 


معصومه علیزاده
کارشناس واحد خبر

 


محمد جلال قاسمی
کارشناس روابط عمومی