صفحه اصلی > همکاران روابط عمومی 


جعفر شاهرخی
مدیر روابط عمومی

 


مسلم عربلو
معاون روابط عمومی

 


مهدی دهچالی
سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه ریاست و روابط عمومی

 


بهزاد عزیزی
متصدی دبیرخانه، بایگانی و تصویربردار

 


صبا سادات موسوی
خبرنگار، تصویر بردار

 


زهرا بیگدلو
خبرنگار، تصویر بردار

 


معصومه علیزاده
مسئول واحد خبر

 


داوود رسولی
گرافیست، طراح و خبرنگار

 


میثم سلطانی آهنگر فرد
مسئول تبلیغات و امور انتشارات

 


محمد رضا طالبی وارسته
مسئول سمعی و بصری