صفحه اصلی > همکاران روابط عمومی 


جعفر شاهرخی
مدیر روابط عمومی

 


مسلم عربلو
معاون روابط عمومی

 


بتول سامان پور
مسئول دبیرخانه

 


معصومه علیزاده
کارشناس واحد خبر

 

مروارید قادری
کارشناس گرافیک و طراحی

 


محمد جلال قاسمی
کارشناس روابط عمومی

 


میثم سلطانی آهنگر فرد
کارشناس امور تبلیغات

 


مهدی دهچالی
سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه روابط عمومی