صفحه اصلی > همکاران روابط عمومی 


جعفر شاهرخی
مدیر روابط عمومی

 


مسلم عربلو
معاون روابط عمومی دانشگاه

 


بهزاد عزیزی
کارشناس دبیرخانه روابط عمومی دانشگاه

 


معصومه علیزاده
مسئول واحد خبر روابط عمومی دانشگاه

 


داوود رسولی
کارشناس گرافیک و طراحی روابط عمومی دانشگاه

 


محمد رضا طالبی وارسته
مسئول سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه

 


میثم سلطانی آهنگر فرد
مسئول تبلیغات و امور انتشارات روابط عمومی دانشگاه

 


مهدی دهچالی
سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه