صفحه اصلي > همکاران روابط عمومی 


جعفر شاهرخی
مدیر روابط عمومی

 


مهدی دهچالی
سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه روابط عمومی

 


مهدی صادقی
کارشناس گرافیک و طراحی

 


مسلم عربلو
معاون روابط عمومی

 


بتول سامان پور
مسئول دبیرخانه

 


معصومه علیزاده
کارشناس واحد خبر

 

 


ناصر طاهری محب
کارشناس امور تبلیغات

 


محمد جلال قاسمی
کارشناس روابط عمومی

 


میثم سلطانی آهنگر فرد
سمعی بصری و تبلیغات