صفحه اصلی > واحدها > حوزه ریاست » > ریاست و معاونین دانشگاه > معاون بهداشتی 

 

بسمه تعالی

 

خلاصه سوابق آموزشی، اجرایی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: منوچهر کرمی

تاریخ تولد: 1359/6/15

شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه

محل اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی همدان

مرتبه علمی: دانشیار

سوابق آموزشی

§         دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی رشته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با معدل 63/18

§         دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با معدل 92/17

o       رتبه اول کشوری در کنکور کارشناسی ارشد

§         دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با معدل 73/18

o       رتبه اول کشوری در کنکور کارشناسی ناپیوسته

سوابق اجرایی

§         کارشناس کمیته کنترل عفونت­های بیمارستانی طی سال 1384- بیمارستان آموزشی

§         کارشناس بهداشتی مرد طی سال 1385- مرکز بهداشت شهرستان

§         کارشناس بیماری­های زئونوز از سال 1386 تا 1387- مرکز بهداشت استان/معاونت بهداشتی

§         کارشناس برنامه عفونت­های بیمارستانی و سرطان طی سال 1386 و 1387- مرکز بهداشت استان/معاونت بهداشتی

§         همکاری با مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در قالب قرارداد خريد خدمات معين در سال1388 و 1389- وزارت بهداشت

§         همکاری با مرکز مدیریت بیماریها وزارت بهداشت در راستای راه اندازی نظام مراقبت سندرومیک بیماریها، ادغام واکسن های جدید در برنامه ایمن سازی کشوری و برنامه حذف سرخک

§         همکاری با معاونت بهداشت وزارت بهداشت برای اجرای پروژه برآورد مرگ مادران باردار (RAMOS Study)

§         مجری تدوین سند برنامه جامع سلامت استان همدان- معاونت اجتماعی

§         عضو کمیته استانی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن از سال 1393- معاونت بهداشتی

§         مدیر اطلاع رسانی پزشکی و رئیس کتابخانه مرکزی از آبان 1392 تا مرداد 1395

§         مدیر امور تحقیقات دانشگاه از تیر 1395 تاکنون

§         عضو هیات مدیره انجمن اپیدمیولوژیست های ایران

§         عضو شورای پژوهشی دانشگاه از سال 1393 تاکنون

§         دبیر کارگروه مرجعیت علمی- بسته تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی از سال 1395 تا 1397

سوابق پژوهشی

§         انتشار 113 مقاله بین المللی نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی Scopus و ISI

§         مشارکت در پروژه های بین المللی و انتشار بیش از 16 مقاله دارای مشارکت بین المللی و دریافت بیش از 5 گرنت بین­المللی از سازمان جهانی بهداشت برای برنامه­ها و چالش­های حوزه بهداشت کشور

§         دارای لاین تحقیقاتی پژوهشی و فناوری (نوآورانه) در حوزه بهداشت و سیاست­گذاری نظام سلامت

§         پژوهشگر برجسته هیات علمی دانشگاه در سه سال متوالی و پژوهشگر برتر استان در سال 1397

§         مستندسازی حذف سرخک در کشور ایران و طراحی و اجرای پروژه های ارزیابی پوشش و اثرات واکسن های جدید در کشور و شواهد نظام مراقبت بیماریها

§         مجری راه اندازی نظام ثبت بین المللی گردهمایی های بزرگ و رویدادهای بهداشتی مرتبط با آن (mg.umsha.ac.ir)