صفحه اصلی > واحدها > حوزه ریاست » > ریاست و معاونین دانشگاه > معاون غذا و دارو 

معاون غذا و دارو

 

  

اطلاعات شخصی :

نام : ایرج

نام خانوادگی : خدادادی کهلان

تاریخ تولد: 1341

عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی و تغذیه

آدرس محل کار: گروه بیوشیمی و تغذیه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

* آدرس پست الکترونیکی:  khodadadi@umsha.ac.ir; ikhodadadi@yahoo.com

 

 سوابق تحصیلی :

 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

شهر

کشور

تاریخ فراغت از تحصیل

شیمی

کارشناسی

بوعلی سینا

همدان

ایران

بهمن 1366

بیوشیمی بالینی

کارشناسی ارشد

علوم پزشکی تهران

تهران

ایران

خرداد 1374

بیوشیمی-تغذیه (بیوشیمی بالینی)

دکتری تخصصی

Surrey University

Guildford

UK

آذر 1384

 

 

سوابق اجرائی :

سمت

مکان فعالیت

مدت

معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی

اردیبهشت 1377 لغایت دی ماه 1379

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

13 اسفند ماه 1384 لغایت 28 آبان 1388

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

20 شهریور 92