صفحه اصلی > گزارش تصویری > 1396 > شهریور 96 > افتتاح بیمارستان سوختگی بعثت همدان