صفحه اصلی > گزارش تصویری > 1396 > دی ماه 96 > بازدید معاونت توسعه از ملایر