صفحه اصلی > گزارش تصویری > 1396 > اسفند 96 > افتتاح کلینیک دندانپزشکی در بیمارستان قلب فرشچیان