صفحه اصلي > گزارش تصویری > 1395 > دی 95 > وزیر بهداشت در ملایر