صفحه اصلی > گزارش تصویری > 1396 > اردیبهشت 96 > افتتاح میز خدمت سمن ها