صفحه اصلی > گزارش تصویری > 1396 > تیر 96 > راهپیمایی روز جهانی قدس