صفحه اصلی > گزارش تصویری > 1396 > بهمن 96 > دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران