صفحه اصلی > گزارش تصویری > 1396 > اسفند 96 > حضور وزیر بهداشت در شهرستان بهار