صفحه اصلی > گزارش تصویری > 1396 > اسفند 96 > افتتاح دانشکده فناوری های نوین محمد علی فرشچیان