صفحه اصلی > گزارش تصویری > 1396 > اسفند 96 > نشست وزیر بهداشت در فامنین