صفحه اصلی > گزارش تصویری > 1397 > اردیبهشت 97 

افتتاح مرکز خدمات جامع

سلامت روستایی گنبد

نشست ریاست محترم دانشگاه

با اصحاب رسانه

نشست ریاست محترم دانشگاه با

دانشجویان خارجی دانشگاه بین الملل

جشنواره عمران بهداشت

نشست با معاون  بهداشتی وزیر بهداشت

آقای دکتر رئیسی