صفحه اصلی > گزارش تصویری > 1397 > اردیبهشت 97 > دیدار با معاون بهداشتی وزیر بهداشت آقای دکتر رییسی