صفحه اصلی > گزارش تصویری > 1397 > اردیبهشت 97 > افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گنبد