صفحه اصلی > گزارش تصویری > 1397 > خرداد 97 > بازدید امام جمعه همدان از بیمارستان فاطمیه