صفحه اصلی > گزارش تصویری > 1397 > بهمن ماه  > گزارش تصویری افتتاح بیمارستان آیت الله بهاری