صفحه اصلی > کرونا ویروس 

تلفن تماس روابط عمومی دانشگاه 32526200

 

       

نقشه وضعیت بروز کرونا در استان همدان

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : filme_amoozeshi.rar           حجم فایل 18200 KB