سال مهار تورم، رشد تولید
چهارشنبه 02 اسفند 1402
دانشگاه علوم پزشکی همدان
لیست اخبار صفحه :1
ساماندهی انبارهای دارویی و فضای فیریکی حوزه غذاودارو

ساماندهی انبارهای دارویی و فضای فیریکی حوزه غذاودارو

کلیپII بازدید دکتر بابک یوسفی معاون توسعه دانشگاه، دکتر رستمی معاون غذاودارو، دکترنظری پویا مشاور اجرایی رییس دانشگاه به همراه دکتر احمدی مقدم رییس دانشکده داروسازی از انبارهای دارویی،دراین بازدید مباحث تخصصی پیرامون ساماندهی فضای فیزیکی و انبارهای استراتژیک دارویی

آدرس
شماره تلفن: ۰۸۱۳۱۳۱۵۰۲۵
نشانی::همدان، میدان پژوهش، خیابان شهید فهمیده، ستاد دانشگاه علوم پزشکی، طبقه ۵
 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 2443
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 864968
تعداد کاربران بر خط 2

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام